11528 ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ – η καμπάνια

Η πρώτη πανελλήνιας εμβέλειας καμπάνια με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. Μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων ανά την επικράτεια και την προβολή επικοινωνιακού υλικού, αναδεικνύεται η συντροφικότητα μεταξύ ζευγαριών του ίδιου φύλου ως όχημα για την διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της χώρας μας (ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα ή έκφραση φύλου), αλλά και για την εξοικείωση της κοινής γνώμης με τις ανωτέρω θεματικές. Το έργο είναι μια σύμπραξη της ΟΛΚΕ, του Athens Pride, του Thessaloniki Pride και της Θετικής Φωνής και υλοποιείται με χρηματοδότηση του Solidarity Now.