Αφεντούλη 7
54630 Θεσσαλονίκη


τηλ.: 231 1 289320

e-mail: [email protected]


Επικοινωνία


Your Name (required) / Όνομα (υποχρεωτικό)

Your Email (required) / Email (Υποχρεωτικό)

Subject / Θέμα

Your Message / Μήνυμα

Please, fill in the CAPTCHA / Παρακαλώ, συμπληρώστε το CAPTCHA
[recaptcha]