Αφεντούλη 7
54630 Θεσσαλονίκη


τηλ.: 231 1 289320

e-mail: contact@thessalonikipride.com


Επικοινωνία


  Your Name (required) / Όνομα (υποχρεωτικό)

  Your Email (required) / Email (Υποχρεωτικό)

  Subject / Θέμα

  Your Message / Μήνυμα

  Please, fill in the CAPTCHA / Παρακαλώ, συμπληρώστε το CAPTCHA
  [recaptcha]