Μπορείτε να κάνετε κλικ στο logo για να κατεβάσετε το Press kit:

Όροι χρήσης: Τα λογότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για την επικοινωνία του φεστιβάλ. Για κάθε εμπορική/ κερδοσκοπική χρήση απαιτείται προηγούμενη συμφωνία με το φορέα του σήματος (Thessaloniki Pride).

trademark holder: Thessaloniki Pride

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο logo για να κατεβάσετε το Press kit:

Όροι χρήσης: Τα λογότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για την επικοινωνία του φεστιβάλ. Για κάθε εμπορική/ κερδοσκοπική χρήση απαιτείται προηγούμενη συμφωνία με το φορέα του σήματος (Thessaloniki Pride).

trademark holder: Thessaloniki Pride