Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις, κάποιες από τις οποίες είναι οι παράλληλες, που διοργανώνονται από εξωτερικούς συνεργάτες.
Οι περισσότερες εκδηλώσεις -και σίγουρα οι κύριες- είναι δωρεάν και διεξάγονται σε διάφορες τοποθεσίες μέσα στην πόλη. Κάποιες εκδηλώσεις χρειάζονται εισιτήριο, ειδικά όπου υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (ξεναγήσεις, εργαστήρια, παιχνίδια, προβολές και παραστάσεις κ.ά.), αλλά δε θα υπάρξουν ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις. Οι παράλληλες εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από άλλους φορείς (και όχι απ' το Thessaloniki Pride) ενδέχεται να έχουν διαφορετική πολιτική για τα εισιτήρια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις, κάποιες από τις οποίες είναι οι παράλληλες, που διοργανώνονται από εξωτερικούς συνεργάτες.
Οι περισσότερες εκδηλώσεις -και σίγουρα οι κύριες- είναι δωρεάν και διεξάγονται σε διάφορες τοποθεσίες μέσα στην πόλη. Κάποιες εκδηλώσεις χρειάζονται εισιτήριο, ειδικά όπου υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (ξεναγήσεις, εργαστήρια, παιχνίδια, προβολές και παραστάσεις κ.ά.), αλλά δε θα υπάρξουν ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις. Οι παράλληλες εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από άλλους φορείς (και όχι απ' το Thessaloniki Pride) ενδέχεται να έχουν διαφορετική πολιτική για τα εισιτήρια.