* Δεν καλύπτονται τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης.