Συμμετοχή στο Gender Inclusion Night

Στις 30 Δεκεμβρίου 2015 εκπρόσωπος του Thessaloniki Pride θα συμμετέχει στο Gender Inclusion Night του Παγκόσμιου Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος Ρητορικής, που θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη, και θα μιλήσει για θέματα φύλου.